top of page

ANE SKILLBERG: 2P                    

 

EN DAGBOK OM FORMER

En 30 dagers studie av form, lys og skygge basert på mitt første møte med speilet hver morgen.

bottom of page