top of page

ANITA D. CHAWLA; 2B 

  

DIALOGEN MELLOM TANKER OG FØLELSER 

  

En dialog som eksisterer i et ukjent lag og driver oss i en bestemt retning 

  

OM PROSJEKTET Jeg blir drevet av den intuitive streken og fargespillet som oppstår.  Jeg starter intuitivt med flaten, streker og farger om hverandre. Mye lek. Fargene som påføres bestemmes intuitivt. Strekene får etter hvert en bestemt retning som handler om å forsterke eller skjule samspillet i flaten. Tanker kan skape avstand til følelser, et gap som beskytter. Beskytter en selv og andre. Min kunst handler om å utforske dette gapet, finne dialogen mellom tanker og følelser, anerkjenne begges styrke og svakheter. Gjennom en intuitiv og kreativ prosess får jeg fram det ukjente og råheten som eksister i rommet mellom tanker og følelser.  

 

BIO:   Grafisk designer og kommunikatør. Protrettkurs, NKS. Kreativt maleri, NKS. Bildekunstutdanning, NKS. Interiørkonsulent  

KONTAKTINFO:  

Tlf. 98 41 41 98  

Epost: anita@chawla.no 

 

 VERKSLISTE: 

  1. Frykten i omsorg, 110 X 170 cm, akryl  

  2. Selvportrett, 100 X 75 cm, akryl, (3500,-)  

  3. Selvportrett, 110 X 135 cm, akryl, (4500,-)  

Frykten i omsorg, 110 X 170 cm, akryl
Selvportrett, 100 X 75 cm, akryl, (4500,
Selvportrett, 110 X 135 cm, akryl, (6500
bottom of page