top of page

CECILIE EGGESTAD BENDAL, 2A  

  

Å DYKKE ETTER PERLER

  

Når livet er utfordrende og vanskelig kan det være viktig å finne de små, men betydningsfulle gledene i hverdagen, eller «dykke etter perler».  

  

OM PROSJEKTET: Dette er et pågående prosjekt, hvor jeg utforsker «de små gleder i hverdagen», eller «perlene», gjennom billedkunsten. Jeg lar meg fascinere av mennesker i deres møte med livets irrganger, og finner selv mye inspirasjon og glede i møte med naturen. I dette prosjektet har jeg også hentet inspirasjon fra kortfilmen «AMA», laget av Julie Gautier. Gjennom filmen forteller hun om en følelse/prøvelse/historie, som skal være en trigger for å dele følelser. AMA er japansk for sjøkvinner som dykker etter perler. Symbolikken for meg ble «å dykke etter perler når en drukner». Jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot at alle opplever motstand og vanskeligheter i livet, og de ulike måtene å håndtere dette på. 

Jeg har arbeidet både figurativt og intuitivt, med kull, blekk og akryl på papir og lerret. Organiske linjer og flater er viktige elementer, samt mye farver som gjenspeiler naturen.  

  

BIO: Jeg har uttrykt meg kreativt hele livet, gjennom tegning og maling, samt håndverk med tråd, tekstil og tre. Jeg gikk formgivingsfag på videregående og ble akseptert som elev ved produktdesignlinjen på høgskolen i 2006. Livet gikk dog en annen vei, og jeg har utdanningen min innen psykologi og pedagogikk. Etter over 10 års arbeid med psykiatri og barnevern, fant jeg veien tilbake til kunsten gjennom sommerskolen ved Nydalen Kunstskole i 2019. Deretter har det blitt to år på billedkunstutdanningen ved samme skole, før et tredje år til høsten.  

  

KONTAKTINFO:  

Epost:   cecilieeggestad@gmail.com 

Instagram: @cecilieeggestad 

  

VERKSLISTE (maksimalt 5 i prioritert rekkefølge)  

  1. Perler I, 19 x 26, akryl og blekk på papir 

  2. Perler II, 19 x 11,5, akryl på papir 

  3. Perler III, 41,5 x 59, akryl på papir 

  4. Perler IV, 39 x 56,5, akryl på papir 

PerlerI_19x26
PerlerV 18x25
PerlerIV 39x56,5
PerlerIII 41,5x59
PerlerII 19x11,5
bottom of page