top of page

KARI RINDAHL ENDRESEN; 2O 

 

HVORDAN PÅVIRKET SORG MITT KUNSTUTRYKK

 

Jeg har valgt tittelen «Hvordan påvirker sorg mitt kunstuttrykk» på min hovedoppgave. Temaet er hvordan mine opplevelser og erfaringer i forbindelse med min pappas korte sykeleie og plutselige bortgang har påvirket meg som kunstnerisk menneske. Jeg vil særlig undersøke hvordan opplevelsen av sorg og savn etter hans død har påvirket mitt kunstutrykk. I tillegg vil jeg utforske om opplevelser, reiser, landskap og værskifter i tiden etter hans død har gitt meg erfaringer som kommer til uttrykk i min kunst på en annen måte enn tidligere 

 

OM PROSJEKTET: Hvis jeg ser for meg sorgen som motvind vekker det både kamplyst og lyst til å gi seg. Jeg prøver å stritte mot. Det er som dikteren Rolf Jakobsens sier i sitt «Nord»: «Gå mot vinden. Klyv berg», men berget blir for bratt, vinden blir for sterk, sorgen blir for tung å komme over. Det er ikke før jeg skjønner at jeg må snu ryggen til, slik at sorgen kommer med medvind og jeg kan la meg drive med til vinden spakner og til slutt bare blir en mild bris, og så: «Gå mot vinden, du får rødere kinn». Det er i disse naturlige omgivelsene jeg vil være. Her kan jeg være i nord. Her kan jeg gå i pappas fotspor. Her kan jeg speide i hans kjølvann. Her kan jeg være underveis.. Her kan jeg se at sorgen følger vinden. Her kan jeg se at vinden skifter styrke og retning. Her kan jeg se at vinden spakner. Her kan jeg kjenne etter hvordan alt dette inspirerer til nye, skiftende motiv og palett. 

 

KONTAKTINFO: 

Tlf. 96237273 

Epost. post@karirindahlendresen.no 

Nettside: https://karirindahlendresen.no 

 

VERKSLISTE:

  1. Lengsel, 60x60 cm, Akryl 

1 Lengsel, 60x60 cm, Akryl
bottom of page