top of page

STIAN KJØRSVIK: 2X                    

 

SØKEN ETTER VEIEN VIDERE FOR MIN UTRYKKSFORM

For å komme videre trenger jeg å finne ut hva uttrykket mitt egner seg til og kan brukes til.

 

OM PROSJEKTET: 

For å få klarhet i hva som skjer i kunstverdenen i dag, gjør jeg research i bøker, artikler og ved å overvære forelesninger. Hensikten er å utvikle en forståelse av bakgrunnen og utviklingen til kunstneriske uttrykksformer fra kunsthistorien som kan
sammenlignes med mitt uttrykk: Hvordan de har oppstått og utviklet seg. Jeg forsøker generelt å forstå modernismen og på den måten forme en slags ide om hva den neste facen i utviklingen vil kunne innebære, og hva slags plass og funksjon
mine arbeider kan ha i utviklingen av en ny form for kunst. I tillegg er jeg stadig på jakt etter ærlige tilbakemeldinger på mine arbeider for å få en riktig forståelse for hvordan de blir oppfattet og hvordan de faktisk fungerer.

BIO: NKS 2 år.

KONTAKTINFO

Epost: stiankj@gmail.com
Nettside: emergingartistplatform.com/stian

 

VERKSLISTE

1. "The Sweet Mystery of Being", digitalt

Stian Kjørsvik
bottom of page