top of page

WALTER; 2B                    

 

ÅRET SOM FORSVANT

Som menneske er og deltar jeg i to verdener. Det synlige og det usynlige. Alt ytre gir en gjenklang i det indre. Ved alt som skjer: fortiden er med, den kan ikke viskes ut, bare forvandles. 

OM PROSJEKTET: en sosiale isolasjonen under pandemien setter dype spor i meg og mange andre. Jeg utforsker bildene, farger og former som oppstår i meg når unge forteller om deres tilvære under første året av pandemien. Magasinet i «Aftenposeten»12. mars 2021 ga meg impulsen. 

                                                                                          

Hvordan: Jeg startet med intuitiv tegning og maling til tidspunktet da jeg har fått en gjenklang av de følelsene jeg er ute etter (og i starten av prosessen kan jeg ikke sette navn på disse, egentlig).  Collage, tegning, maling i mange tynne lag og det ekstreme langformatet tjener som metafor for «året som forsvant». 

 

Hvorfor: Det er spennende å finne ut om jeg kan utvikle et billedspråk som setter i gang en prosess hos andre, en prosess som åpenbarer bildets intensjon. Samtidig oppfatter jeg det som en vei til å komme dypere inn i livets hjemligheter, og bli bedre kjent med meg selv… og andre.  

BIO: 

  • Jeg står inne i overgangen til pensjonisttilværelsen og har holdt på med billedkunst hele livet som amatør og lærer. Jeg er utdannet møbelsnekker, sykepleier og Waldorf-Pedagog (Steiner Skole) fra Sveits og er medarbeider på Camphill Vidaråsen siden 2007. 

  • 2019-21 Billedkunstutdannelse Nydalen Kunstskole 

  • 2018-19 Billedkunst studiekurs på Rudolf Steinerhøyskole , (Marius Wahl Gran) Oslo 

  • Mange amatørkurs i Sveits. 

 

KONTAKTINFO

Tlf. 415 98 620 

E-post. walter@vidaraasen.no 

Instagram: walterlobsiger 

 

VERKSLISTE

  1. «Året som forsvant», 400x54 cm (lxh), Akryl, collage, blandet teknikk på finer, 2-delt, 4000.- 

  2.  «Året som forsvant» (detalj) 25x25 cm, Akryl, collage, blandet teknikk på finer. 400.- 

  3. «Året som forsvant» (detalj) 25x25 cm, Akryl, collage, blandet teknikk på finer.  400.- 

  4. «Året som forsvant» (detalj) 25x25 cm, Akryl, collage, blandet teknikk på finer.  400.- 

  5. «Året som forsvant» (detalj) 25x25 cm, Akryl, collage, blandet teknikk på finer.  400.- 

1 Året som forsvant
2 Året som forsvant (detalj)
3 Året som forsvant (detalj)
4 Året som forsvant (detalj)
5 Året som forsvant (detalj)
bottom of page