top of page

ODDBJØRG MARGARET HOVLAND; 2O

PARADIS

Eg er oppteken av at me heile tida står i eit samspel og ein dialog med omverda. Det indre rom blir skapt i ytre omgjevnader. Me påverkar og blir påverka. 

 

OM PROSJEKTET: Ideen spring ut av ei intuitiv arbeidsøkt ved Nydalen då eit «paradis» dukka opp. « å hoppe paradis» er ein gammal kyrkjeleik, paradisforma «flygaren» er grunnforma til ei kyrkje. Den representerar ei streng ramme å skulle prestere innafor under observasjon. Ein velgjer rekkefølgje , presisjon, hurtighet og balanse er påkrevd. Mykje står på spel og  speglar såleis dagane våre og å vere på veg. I overført tyding blir ordet paradis brukt om ein behageleg stad å vera. Samstundes som me ber på mange av dei same draumane veks me opp i ulike ytre miljø som skaper eit indre rom av stødighet i ulik grad.Me har ord og uttrykk for kroppslege reaksjonar på omverda. Uttrykk som «grøn av misunning», »å krympe seg», å vere «frynsete på nervene » samt « å gå det av seg» er døme på dette. Mitt prosjekt er å gjere dette synleg i arbeidet mitt. 

 

BIO: Nydalen kunstskole: 

2017: Helgekurs, kreativt maleri, del 1 og 2. 

2018: Sommarkurs, abstrakt maleri og teknikk. 

2019: Sommarkurs, teikning eit fundament og et språk. 

2019/2021: 2-årig billedkunstutdanning. 

 

KONTAKTINFO: 

Tlf.47262088  

Epost.oddbjorghovland@yahoo.no

Nettside. 

 

VERKSLISTE:

  1. Paradis,1, 15x15 cm, ulikt tekstilmateriale, sydd saman, vaska i maskin på 60 grader og limt på lerret. 

  2. Paradis 2, 90x120 cm, lerret med ulik tettleik og sydd saman. Maling lagt på med flat pensel og ved bruk av tekstilremser med kvadratiske hol, dyppa i maling. 

4-1Z8A9968 3
3-1Z8A9948 2
3-1Z8A9947
bottom of page