top of page

Nydalen Kunstskole

Nydalen Kunstskole er en prosessorientert kunstskole med hovedfokus på billedkunst, tegning og maleri. Det særegne ved skolen er at vi setter mennesket i sentrum og lar kunsten utvikle seg rundt elevenes individuelle uttrykk.

Undervisningstilbudet strekker seg fra kurs en dag eller kveld i uken, over en helg, og til 2-årig billedkunstutdanning på deltid. Etter endt utdanning tilbys et påbygningsår (3. året) og flere veiledningsprogram. Som undervisningsinstitusjon legger skolen stor vekt på å utvikle både faglige og menneskelige kvaliteter:

  • faglig kompetanse, kunstforståelse, solid håndverk og kunstnerisk egenart

  • faglig trygghet, integritet, god selvfølelse og personlig forankring

 BILLEDKUNST

INDIVDUELT UTRYKK OG KUNSTNERISK EGENART

Nydalen Kunstskole er en prosessorientert kunstskole med hovedfokus på billedkunst, tegning og maleri. Det særegne ved skolen er at vi setter mennesket i sentrum og lar kunsten utvikle seg rundt elevenes individuelle uttrykk. 

bottom of page