top of page

SVEIN GJENDEMSJØ; 2A 

 

HENDER

 

Når jeg skal male tenker jeg at jeg må lære å tegne og male hender. 

 

OM PROSJEKTET: Hendene er en del av kroppen og blir derfor en del av bildet når man tegner og maler mennesker. Det kan være en stor grad av abstraksjon i hendene. De må henge sammen med hvordan kroppen og bildet ellers er malt. Noen ganger blir ikke hendene viktig i det hele tatt, de blir bare antydet ved et omriss. Andre ganger kan detaljer være tydelige.  

 

BIO: Jeg har malt i 15 år og deltatt på flere kurs ved Nydalen Kunstskole og nå senest 2. året på Billedkunstutdannelsen. Jeg har også deltatt på Sommerkurs på Nansenskolen på Lillehammer flere ganger. 

 

KONTAKTINFO: 

Tlf. 91652442 

Epost. svein.gjendemsjo@me.com 

VERKSLISTE 

  1.  Hender I, 34x40, akryl på lerret 

  2.  Hender II, 34x40, akryl på lerret 

  3.  Hender III, 34x40, akryl på lerret 

  4.  Hender V, 34x40, akryl på lerret 

  5.  Hender Skisse, 25x20, blyanttegning 

Hender V - 1
Hender II - 1
Hender Skisse - 1
Hender III - 1
Hender I - 1
bottom of page